Jarní Záložka v Praze - 11. ročník


Akce Záložka se koná 16.3. v 9.00 v Praze Karlíně (ZŠ Lyčkovo nám.)
Pravidelné školení o bezpečnosti létání s možností nechat si přebalit po cvičném odhození záložní padák.

=> Přihlášení zde

Pro členy svazu PG Laa ČR vstup na akci 16.3. zdarma!
Nečlenové svazu PG se mohou stát členy svazu vyplněním přihlášky (zdarma pro členy LAA).
Nečlenové LAA se mohou na místě stát členy (800 Kč členský příspěvek LAA ČR pro rok 2013),
PROGRAM od 9.00

  • asistované odhození ZP v zavěšení
  • instruktáž balení záložního padáku
  • balení na stanovištích certifikovaných baličů (Petr Garbier, Vladimír Hoffmann, Tomáš Lednik, Zdeněk Andrlík, Lukáš Skrbek, Miroslav Fejt a Mirek Volný)
  • BAZAR (přineste s sebou. Partnerem je paragliding-bazar.cz)

Přednášky od 12.00


  • rozbor videa o řízení kluzáků moderní konstrukce s besedou 
  • 14.00 přednáška o bezpečnosti a změnách v předpisech Kláry Beranové (hlavní inspektorka PG)
  • prezentace aplikace pro přeletové létání XCTrack Petra Chromce

Další informace:
vystavené nové vybavení různých výrobců paraglidingového vybavení Easy Fly, Gradinet, Advance, SOL, KARPO, GIN a další

s sebou: přilbu, sedačku se záložákem a přezuvky!
občerstvení v kuchyňce (nealko, možná i gulášek a další pochutiny)
REGISTRACE PŘEDEM (kvůli zajištění počtu baliču)
50Kč příspěvek na pronájem prostor (člen LAA zdarma).
Kdo si nebalí sám, tak má možnost využít zabalení za zvýhodněnou cenu 300,-

0 comments: