Platnost pilotní licence v zahraničí


V poslední době se objevilo několik  diskusí (pgweb  forum,  paraglidingforum) ohledně problémů týkající se legislativy létání v jiných zemí. Největším problémem v současné době může být létání v Rakousku. Údajně se vyskytlo několik případů, ve kterých byli piloti pokutování částkou 300E za létání bez platné pilotní licence v dané zemi. A to i přesto, že se prokázali pilotním průkazem vydaným v ČR a IPPI kartou vydávanou FAI. Bohužel, ani jeden z výše uvedených dokladů není uznávaný rakouskou legislativou, která je prozatím v tomto ohledu neoblomná.


LAA je o problematice dle posledního vyjádření informovaná:

Zde je poslední vyjádření hlavního inspektora K. Beranové ze stránek LAA:

V posledních dnech jsme obdrželi kusé informace o údajných českých pilotech, kteří v Rakousku byli pokutováni za nelégální létání, resp. za létání bez platného pilotního průkazu, protože český pilotní průkaz není na území Rakouska uznáván.
O vzniklém konfliktu nemáme žádné přesné a spolehlivé informace. Z dostupných zpráv o konfliktu a z platných rakouských zákonů však můžeme formulovat následující doporučení pro piloty PL, cestujících do Rakouska:
V Rakousku skutečně není český pilotní průkaz platný, ani v doprovodu IPPI karty, podle zákona. Na změně se pokoušíme pracovat ve spolupráci s EHPU, nicméně Rakousko nemá žádnou asociaci podobnou LAA ČR a tudíž místní letecké kluby nemají velkou možnost ovlivnit předpisy, natož měnit zákony.
Platí však nepsaná a křehká dohoda mezi rakouskými kluby a někdy i místní policií, že létání pilotů zákonem přímo nevyjmenovaných zemí přesto toleruje. Doposud nebyl například ani nahlášen žádný konflikt v případě nehody a i sjednané pojištění je platné.
Ovšem v případě, že v konkrétním místě se konkrétní jednotlivec nebo skupina dostane do sporu s místním občanem, pilotem, vlastníkem pozemku apod., konflikt může být vyřešen touto represí, tedy pokutováním za nelegální létání a tím vyřešení situace, jak takovou osobu z terénu vykázat.
Doporučujeme tedy všem pilotům cestujícím do Rakouska nahlásit se u správce terénu, informovat se o místní situaci a přísně dodržovat pravidla.
Pilot vlastnící pouze český pilotní průkaz a cestující do Rakouska za létáním je vystaven riziku pokuty, jelikož pokuta má oporu v rakouském zákoně za nelegální létání.
Klára Beranová

Co v případě nehody?

V současnosti není znám případ, ve kterém by pojišťovna odmítla plnění z těchto legislativních důvodů. Bohužel ani zástupci LAA nevědí, jaký je opravdový aktuální stav a zda by v těchto případech právní rozbor umožnil pojišťovně plnění odmítnout. Vzniká tak i reálné nebezpečí, že aktuální vlna rozruchu a zájmu o tuto problematiku vyvolá reakce pojišťoven. Po vypracování právního rozboru bychom mohli být nepříjemně překvapeni a pokud by pojišťny získaly možnost nehradit případné nehody v Rakousku, asi by pro mnoho z nás zůstala tato země až do dob vyjednání odpovídajících právních podmínek zapovězena.


Jak problém řešit?

Jediným známým řešením současné situace, je získání Rakouské, Německé či Švýcarské pilotní licence. Mezi touto trojicí zemí existuje dohoda a státy si navzájem pilotní kvalifikace uznávají. Vzhledem k momentálnímu "nafouknutí" problému, který podotýkám existuje už řadu let, bychom se snad mohli dočkat zvýšené snahy u pověřených osob. Rozvíření situace, nakonec může mít i neblahé nasledky. Hlavně co se týká případného plnění pojištných událostí. 

Pokud je mi známo v Rakousku neexistuje asociace podobná naší LAA, která by mohla ovliňovat legislativu. Jednání bude tedy nejspíše probíhat přes EHPU, kde naše zájmy bude hájit pověřený zástupce. Tím je  Miroslav Fejt.

Důležité je také si uvědomit, že nepříjemné situace a pokuty se v současnosti týkaly hlavně akropilotů a incidentů s nimi spojených. (přistání do vody, záchrané akce apod.) Spolu s rozvojem akro odvěví paraglidingu došlo k velkému nárůstu událostí, hlavně v oblastech vhodných pro akrobatické létání nad vodní hladinou (Gerlitzen). Bohužel také v poslední době došlo k několika tragickým událostem, které upoutaly pozornost úřadů na exponovaných terénech.

0 comments: