Dobrodruzi Tom de Dorlodot a Paul Guschlbauer prožívají epickou cestu. 1800 km stylem hike & fly. Pokud se jim podaří cestu dokončit, bude se jednat o nejdelší trasu překonanou tímto způsobem. Máte možnost sledovat jejich jedinečný extrémní výlet pomocí live trackingu.