Bezpečnostní bulletin: click-lock karabiny


V posledních třech měsících došlo ke dvěma incidentům u sedaček vybavených CLICK-lock (HSi10) na hrudním opruhu. Spony se pol zatížení otevřely během letu. V jednom z případů se to stalo během SAT manévru. V druhém případu bylo důvodem rozpojení pravděpodobně zatížení hmotností pilota, který neseděl v sedačkce ale za nožní popruhy.


Závěry šetření:

Háky kovových jazýčků, podléhají opotřebení kvůli diagonálnímu zatížení. To může vést  ke snížené nostnosti - vzláště při diagonálních zatíženích se pak může karabina otevřít.


V důsledku šetřen je doporučeno, měnit karabiny po čtyřech letech používání, zvláště pak pokud jsou používány pro zajištění hrudního popruhu. Výrobci sedaček  byly o uvedené skutečnosti informováni.

Existují T-LOCK karabiny, obdobného typu, které zároveň zapínají nožní popruh. U nich nebylo do dnešní doby zjištěno pochybení.  Předpokládá se ale výskyt obdobných problémů.

Všichni, kdo uvedenou technologii používají by měli kontaktovat výrobce postrojů pro další isntrukce.

Zmíněný bezpečnostní bulletin se týká hlavně výrobků od firem:
Advance, AVA Sport, APCO, Finsterwalder & Charly, KARPO FLY, SKY Paragliders, SkyTrekking, SOL, Woody Valley

Osobní zkušenost:

Obdobné karabiny mám na svém postroji, který používám na rogale. Zobáčky nejsou opotřebeny, ale v případě nedokliknutí, se karabina tváří jako zajištěná. Přesto po zatížení může dojít k jejímu vyskočení! Karabiny je nutno vždy pečlivě zavírat (zaklikávat) a všímat si, zda jste do ní neskřípli popruhu, nebo oblečení. To by bránilo úplnému zamčení sytému a hrozilo by otevření při zatížení.


4.6.2016
http://www.dhv.de/db1/source/technicdatareportnotes.php?lang=en&item=245

0 comments: