Pod lupu testovny DHV se dostala křídla Nova Mentor 3, U-Turn Black Light, Swing Mistral 7 a Advance Epsilon 7. Ve zveřejněném reportu, který je v němčině si můžete přečíst hodnocení a porovnání chování těchto poměrně nových křídel ve standartizovaných situacích.
B stall na jednotlivých křídlech.
Z celkového vyznění dokumentu se zdá, že s posunujícím se výkonem těchto nových křídel rostou také nároky na pilotáž. Zvláštní pozornost by měla být věnována frontálním zaklopením. Při hlubokém kolapsu, byla pozorována snížená schopnost křídla přejít zpět do stabilního letového režimu bez zásahu pilota. Křídla vykazovala různorodé chování na frontální kolapsy a zvýšené opadání. 

Kompletni dokument můžete stáhnout zde: PDF report z testů

Zdroj: http://www.dhv.de