Létání je nekonečný proces učení a získávání zkušeností. Některé ze znalostí je nutné vštípit pilotům předtím než vyrazí na svoje první lety. Jiné si pak musíme osvojovat po dlouhá léta. Vzhledem k množství a hloubce znalostí potřebných pro výkonnostní létání, není možné tyto schopnosti získat pouze praxí. Naštěstí pro nás bylo o létání a oborech s ním spojených napsáno mnoho knih, díky kterým můžeme zlepšovat svoje výkony. Analytická část létání tvoří jen zlomek pilotního umění. Velkou váhu také hraje pilotní cit a to co provádíme za letu tzv. "bez přemýšlení". Přesto jsou asi nejlepší piloti ti, kteří dokáží instinktivní a rozumovou část létání propojit.

Za doby Svazarmu vzniklo spoustu publikací, které neztrácejí na kvalitě ani dnes v době výkonných kluzáků. My, piloti paraglidingových křídel, takové oceníme o to více, protože výkon našich křídel je malý a informace v nich podávané jsou pro našemu létání bližší - byly totiž psány v době, kdy výkony kluzáků nebyly tak oslnivé jako dnes. Musíme si umět vybrat, které z pouček jsou pro naše "textilní" létání vhodné a které nikoliv.

Knihy ke stažení:

V této knize naleznete zajímavé pasáže o termice, taktice letu v bezoblačném počasí, základy meteorologie.

Co je inverze?
Při normálním stavu normálním stavu, teplota vzduchu v atmosféře s rostoucí výškou klesá. Při dobrém přeletovém počasí, je situace jak je nám všem známo instabilní.


U inverzní situace je tomu naopak. Inverze, neboli inverzní teplotní gradient, je atmosférický jev při kterém do určité výšky teplota roste. Tento jev vytváří lokálně stabilní podmínky v určité vrstvě atmosféry, čímž je potlačeno konvekční proudění.
Standartní stav atmosféry
Stav atmosféry s přízemní a výškovou inverzí v noci
Inverze ve vyšší hladině přes den. Přízemní inverze je na tomto snímku již rozpuštěna.O nastavení obecně
Vzhledem k možnostem, které LK8000 poskytuje je nastavení tohoto sytému poměrně rozsáhlé. V tomto článku se pokusím objasnit jednotlivá nastavení a jejich hodnoty. Text je sestaven formou výpisu podobně jako v manuálu. U některých položek doplňuji rozšířené informace. Berte prosím v potaz že nastavení je závislé na tom jakým způsobem chcete software využívat a odvíjí se od zkušenosti pilota. Každý z nás má jiné preference. Proto je dobré vědět co vše nastavit můžeme a jak to jednotlivé funkce ovlivní.

Config je aktuální k verzi 3.0


Nepřehlédněte!   Podrobný popis InfoBoxů...Infobox je hodnota zobrazené systémem ve spodním baru. V následujícím článku uvádím popis hodnot, které můžete do baru umístit a za letu sledovat.
Každý z nás pilotů, si během let osvojil jistou představu o podobě stoupavých proudů. Jak se liší naše představa s tím co dokážeme opravdu změřit či simulovat? 

Jak všichni víme z mnoha a mnoha článků. Vzduch se nad více ohřátými prostory otepluje a tím rozpíná,   zvětšuje svůj objem, jeho hustota se zmenšuje, stává se lehčím než okolní vzduch a stoupá. Stoupavý proud může mít podobu bubliny, uceleného komínu. K hlavnímu jádru stoupavého proudu může vést několik dalších menších zdrojů. Často existuje situace, při které se setkává několik silnějších jader. Může, ale také nemusí, dojít ke konvergenci stoupavých proudů. Vnější vlivy jako turbulence či vítr ovlivňují podobu stoupavého proudu.


LK8000 je mocným nástrojem, ale špatným pánem. Při nevhodném nastavení, či chybné interpretaci hodnot pilot snadno znehodnotí získané údaje. Piloti  využívají potenciál systému pouze částečně, někdy dokonce nevhodně. Pro létání na paraglidingovém křídle jsou některé funkce příliš složité, nebo špatně aplikovatelné v praxi.